به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مدد سمندری در جلسه اعطای حکم به اعضای شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان اهر گفت: هنر نمایش در اهر به برند هنری تبدیل شده و در کشور و حتی خارج از مرزهای کشور نیز مشهور گردیده است که ضرورت دارد که این امر در تقویم هنری کشور درج گردد.

وی گفت: باید اعتبار خاص و ملی داشته باشد تا هنرمندان این عرصه بدون دغدغه مالی بتوانند در تولید آثار فاخر نمایشی و برگزاری موفق و کیفی جشنواره موفق عمل نمایند.

معاون فرماندار اهر در پایان گفت: تاسیس  شورای نظارت بر نمایش و وجود ۶ گروه ثبت شده نمایشی در این شهرستان نشان از رو به رشد بودن فرهنگ و هنر است.