به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صبور علمی در گفتگو با خبرنگاران گفت: قبل از ظهر چهارشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با حضور تمامی روئسای اتحادیه های صنفی اهر، انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف این شهرستان برگزار شد که طی آن اعضای اصلی و علی البدل مشخص گردید.

وی ادامه داد: در این انتخابات ۱۰ نفر از روئسای اتحادیه های صنفی کاندیدا شده بودند که در نهایت ۵ نفر به عنوان هیأت رئیسه انتخاب شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اهر در خصوص نتایج انتخابات گفت: در پایان انتخابات، آقایان غلانرضا مستی با ۱۵ رای، داداش باقری با ۱۱ رای و احمد نوبهاری با ۱۱ رای از صنوف تولیدی و همچنین آقایان کریم محمدیان با ۱۰ رای و محمدرضا قربان موحد با ۹ رای به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان اهر به مدت ۴ سال راه یافتند.

علمی همچنین خاطرنشان کرد: آقایان موسی فتحی از صنوف تولیدی و اصغر نظری از صنوف توزیعی به عنوان علی البدل اصناف هیأت رئیسه انتخاب شدند.

وی ادامه داد: با توجه به قوانین اجرایی این انتخابات، اعضای هیأت رئیسه مرکب از رؤسای اتحادیه های صنوف تولیدی و توزیعی می باشد که ۲ نفر از بین صنوف تولیدی، ۲ نفر از بین صنوف توزیعی و یک نفر نیز با اکثریت ارا انتخاب می شوند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اهر در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف ۳ روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتبا و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند.