به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مواد یک تا هشت را بررسی با آن موافقت کردند.

گفتنی است بر مبنای اصلاح طرح مذکور؛ دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می باشد، وزارت کشور می تواند در برخی حوزه ها انتخابات شوراهای کشور را الکترونیکی برگزار کند، ابطال آراء خرید و فروش شده کاندیدای انتخابات شوراها و شاغلان در شهرداری وموسسات وابسته به آن با حذف پست سازمانی می توانند در انتخابات شوراهای کشور شرکت کنند.

بر این اساس مواد یک تا هشت اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شرح زیر است:

ماده ۱- ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن که به اختصار در مواد بعدی، قانون نامیده می شود به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:

ماده ۳- دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشکیل، چهار سال می باشد که یک ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد.

ماده ۲- تبصره ۱ ماده ۱۰ مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

تبصره ۱ – در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

ماده ۳- به انتهای تبصره ماده ۱۷ عبارت «انتخابات هیأت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد» اضافه می شود.

ماده ۴ – ماده ۱۷ مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۷ مکرر – وزارت کشور می تواند با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.

ماده ۵ – بند ب ماده ۱۹ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ب – آراء افرادی که اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند.

ماده ۶- ماده ۲۶ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف – یک بند به عنوان بند ز به شرح زیر به ماده الحاق می شود:

ز – داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

ب – تبصره ۱ بند (ه) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

ج – در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶ بعد از عبارت «در محدوده» عبارت «بخش» اضافه می شود.

ماده ۷- ماده ۲۷ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۷ – معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.

ماده ۸ – ماده ۲۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف – بند ۱ ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

اول – بعد از عبارت «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» عبارت «معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.

دوم – بعد از عبارت «رئیس سازمان نظام پزشکی ایران»، عبارت «رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و روسای مجامع صنفی، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.

ب – در بند ۲ بعد از عبارت «روسای دانشگاه ها» عبارت «(دولتی و غیر دولتی) و روسای شعب آنها» اضافه می شود.

ج- متن زیر به انتهای بند ۴ ماده الحاق می شود:

«و یا از شاغلان در شهرداری وموسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری باشند».