با نزدیکی به انتخابات شورای پنجم تحرکات ملموسی در شهر سیاست زده ما در حال افزایش هست به لطف فضای مجازی، گروهها و کانالهای تلگرامی متعددی تشکیل یافته و هر روز با چهره های جدید و البته ناشناس مواجه هستیم. در واقع هر روز صبح که گوشی روشن میشود کانال و گروه جدیدی با نام های دوستداران مهندس فلانی، حامیان دکتر فلانی و شیفتگان حاج آقا فلانی و … چشمان ما را نوازش می دهد. با اندکی تاملی در لیست اعضای گروهها مشاهده می شود که اعضای گروهها هشتاد نود درصد مشترک هستند و بیچاره ها بدون اینکه خبردار بشوند در دل شب اضافه شده اند و مجبورند چند صباحی دندان روی جگر بگذارند و تسلیم رودروایسی ناشی از فامیلی، آشنا بودن و دوست بودن و دوست دوست بودن و غیره باشند و البته تعدادی از اعضا هم کنجکاوند تا ببینند چه پیامهایی رد و بدل می شود. نکته جالب توجه در این گروههای تبلیغاتی اینست که معمولا رزومه و سوابق فعالیت و معرفی کاملی از دوست کاندید صورت نمیگیرد حتی گاهی بعضی اعضا درخواست می کنند که این کار صورت میگیرد ولی باز هم انجام نمیگیرد علت چیست نمیدانیم شاید رزومه ای نیست و شاید هم شکسته نفسی و از این حرفها …

انتظار میرود در چنین گروههای بیشتر بحثهای انتخاباتی و نیازهای شهر وبحثهایی جهت پیشرفت شهر صورت بگیرد که متاسفانه مثل سایر گروههای دیگر تلگرامی کپی و لایک همدیگر و جواب لایک و از این تعارفات معمول صورت میگیرد که در نهایت شاید به دوستی چند نفر بینجامد که اگر در راستای امر خیر ازدواج باشد لااقل کاری صورت گرفته است که امید است اینطور باشد.

حال کمی از مزاح بکاهیم و جدی حرف بزنیم واقعا تا کی میخواهیم در مورد انتخابات شهرمان احساسی برخورد کنیم، تا کی جوانان نخبه و فرهیخته و کار بلد (که ارسباران مملو از این جوانان شایسته هست) و بزرگان و صاحبان تجربه های گرانسنگ دست روی دست خواهند گذاشت و میدان را تسلیم هیجانات و احساسات زودگذر خواهند کرد و بعد از ان چهار سال انتقاد و نقدهای کارشناسی خواهند نمود؟ چرا بجای نقدهای بعد انتخاب احساسی، پیشگیری قبل از وقوع نمی کنیم؟ هر یک از این نخبگان و بزرگان در حد خود مسئول هستند و عدم ورودشان نوعی تقصیر هست که اگر بعدها انتقادی صورت میگیرد اول باید قصور خودر را مورد نقد قرار دهند. زمان، زمان دوری از احساسات و پرهیز از آزموده های تکراریست. چهار دروه تجربه گرانسگیست. دیگر زمان انتخابات قومی و قبیله ای نیست که هر قبیله ای یک نفر معرفی کند و برایش سینه چاک کند.

ارسباران با وجود جوانان نخبه و با شعور و کاربلد و ریش سفیدان و بزرگان با کوله باری از تجربه می تواند به قله پیشرفت نایل آید. امیدواریم همین نخبگان دیگر اجازه انتخاب احساسی را ندهند و شاهد انتخابی سنجیده و شورایی با ترکیب جوان و با تجربه باشیم که وجود جوانان پرانرژِی و مستعد در کنار با تجربه ها بطور حتم کارگشا خواهد بود.

نویسنده: الیاس ممی پور