به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، این طرح ها شامل احداث و اصلاح شبکه فشار ضعیف و متوسط در شهرهای هریس، بخشایش، زرنق و بخش خواجه، احداث پست شماره ۲ در روستای شهرک پایین، احداث پست شماره ۱ در روستای شهسوار ، برق رسانی به تپه نورالشهدای شهر بخشایش است که توسط مدیریت برق شهرستان هریس با اعتبار ۹ میلیارد ریال اجرا شده است.

بر اساس این گزارش طرح روکش آسفالت راه روستایی خانقاه هریس نیز همزمان با دهه فجر به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان هریس در جریان بهره برداری از این طرح گفت: برای این طرح به طول ۴/۵ کیلومتر که با قیر رایگان اجرا شده ۹ میلیارد ریال هزینه شده است.

صابر تقویمی اظهارکرد: این جاده راه محوری ۶ روستای شهرستان است که جمعیتی افزون بر ۱۶۰۰ نفر از اهالی منطقه و نیز گردشگران منطقه اکوزداغی از آن تردد می کنند وهمچنین روکش آسفالت محور سه راهی هریس بهره برداری شد.

تقویمی گفت: برای این طرح راهسازی به طول ۲۵ کیلومتر ۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.