به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر محمد محمدپور در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران که در سالن میرزا جعفر قراجه داغی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر برگزار شد،، اظهار داشت: جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران در تقویم برنامه های هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به ثبت رسیده و هدف از برگزاری این جشنواره ارتقاء کمی و کیفی برنامه های فرهنگی و هنری علی الخصوص تئاتر است.

وی افزود: ما انتظار داریم جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران بتواند هنر تئاتر را که سابقه ارزشمند و پیشینه ای در شهرستان اهر و منطقه ارسباران دارد، احیاء کند و به نوعی امید می رود این جشنواره در ارتقاء تئاتر منطقه مؤثر واقع شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تئاتر رسانه ای مهم و اثرگذاری در کشور است، گفت: از جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران انتظار می رود بتواند ظرفیت ها و قابلیت های این منطقه که منطقه‌ خیزش مردان بزرگی در عرصه های مختلف بوده را به ایرانیان و جهانیان معرفی کند.

محمدپور با بیان اینکه منطقه‌ ارسباران خواستگاه حرکت ها و انسان های بزرگی چون ستارخان است که از این دیار بر خواسته اند، اضافه کرد: جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران این توانایی را دارد که شخصیت ها، قابلیت ها و ظرفیت های منطقه را معرفی نماید.

وی با ذکر اینکه نگاه ما به تئاتر ارسباران نگاه متفاوتی است، ادامه داد: هنرمندان تئاتر باید احساس کنند که جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران در کارهایشان مؤثر واقع‌ شده و رویکرد ما در منطقه ارسباران و این جشنواره این است که معطوف به تعمیق و گسترش تئاتر در منطقه باشد و

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نگاه هایمان به جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران علی رغم محدودیت های منابع مالی تغییر نکرده است، گفت: با وجود این که در سطح استان رویداد های مختلف فرهنگی و هنری داریم و با آن که محدودیت هایی داشتیم، ولی برای جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران با دیگر رویدادها تفاوت هایی قائل شدیم.

محمدپور همچنین با تأکید بر اینکه مساعدت های مالی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و وزارت ارشاد به جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران ادامه می یابد، ابراز داشت: امیدواریم ظرفیت‌ های شهرستانی برای تأمین هزینه‌ های این جشنواره به کار گرفته شود که انتظار می‌ رود منابع شهرستانی نیز کم‌ک حال جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در پایان خاطرنشان کرد: تجلیل از پیشکسوتان عرصه تئاتر در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران اقدام شایسته ای بود که می‌توانست در این محل انجام گیرد که در واقع تکریم پیشکسوتان، جوانان را به فعالیت جدی در این عرصه ترغیب می کند.