به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صبح امروز (۷ شهریور ۱۳۹۷) تیم بارزسی ارتقای سلامت اداری دانشگاه علوم پزشکی  تبریز با حضور در واحدهای مختلف شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر، از طریق چک لیست های تخصصی این شبکه را پایش نمودند.

رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جلسه نهایی این پایش، ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد واحد های مختلف شبکه بهداشت و درمان گفت: شبکه بهداشت ودرمان اهر یکی از بهترین شبکه ههای استان است که در پایش وضعیت بسیار مطلوبی دارد.

دکتر ابراهیم صومی با اشاره به هدف این پایش گفت: این بازرسی ها برای حفظ و ارتقای سلامت اداری دانشگاه و برنامه های تکلیفی اسناد بالادستی و در رابطه با موضوع ماده ۹۱ و ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بصورت فعال در دانشگاه علوم پزشکی تبریز درحال انجام می باشد که خوشبختانه وضعیت اهر بسیار قابل تقدیر است.

وی با اشاره به خدمات انجام یافته در اورژانس بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر، گفت: این واحد یکی از فعالترین و شیک ترین بخش های بیمارستان است که به نحو احسن پاسخگوی نیازهای مراجعه کنندگان می باشد.

رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ادامه گفت: چینش و به کارگیری پرستاران در بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر، در واحد های مختلف عالی بوده و همچنین رضایت همراه های بیمار و بیماران از خدمات پرستاران قابل تقدیر است.

دکتر صومی ضمن انتقاد از پایین بودن برخورداری خانه های بهداشت اهر به اینترنت پرسرعت، گفت: با توجه به اینکه بایستی خانه های بهداشت اهر از اینترنت پرسرعت برخوردار شوند، برای رفع این مشکل در حوزه آی تی اقداماتی انجام شده است.

وی همچنین ضمن تشکر از واحد امور داروئی شهرستان گفت: واحد امور داروئی شبکه بهداشت و درمان یکی از واحد های فعال بوده که عملکرشان در حد بسیار عالی ارزیابی شده است.

رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایان ضمن قدردانی از زحمات همکاران شبکه بهداشت و درمان اهر، گفت: در برخی واحدهای شبکه بهداشت و درمان اهر مشکلاتی نیز وجود دارد که انتظار می رود حداکثر در عرض یکی دو ماه آینده رفع شوند.