به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای و کارگاه تولیدی و نمایشگاه صنایع دستی کلوانق با هزینه ۵۰۰ میلیون ریال و با اشغالزایی مستقیم ۱۴خانم و واحد تولید کفش آوا در زمینی به مساحت ۵ هزار و ۴۰۰ مترمربع با هزینه بیش از ۱۷ میلیارد ریال در بخش خواجه شهرستان هریس به بهره برداری رسید.

کارگاه تولید کفش در زمینه تولید کفش های مردانه، ورزشی و اسپورت فعالیت خواهد کرد و با بهره برداری از آن به صورت مستقیم برای ۴۵ نفر اشتغال فراهم شده است.

بازار فروش محصولات این کارگاه تولیدی، تبریز و استان های همجوار است.