به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی با امضای نمایندگان مشگین شهر، گرمی، پارس آباد و بیله سوار، اهر و هریس، کلیبر، خدآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و به صورت مکتوب تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گردید.

گفتنی است علت تشکیل چنین استانی رسیدگی هرچه بهتر و بیشتر به مشکلات شهرستان های مذکور و دوری از هر گونه تمرکزگرایی و خودمحوری که در اغلب مراکز استان ها و نمایندگان آنها دیده می شود، ذکر شده است.