به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی جهانگیری در جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری آذربایجان شرقی از واگذاری ۱۷۳ عنوان از وظایف و اختیارات ملی به دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: استان آذربایجان شرقی به‌ عنوان یکی از استان‌ های پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب‌ شده است و در حال حاضر تعداد قابل‌ توجهی از این وظایف در استان انجام می‌ شود.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت فرایندهای اداری، اظهار کرد: ضروری است هرچه سریع‌ تر دستگاه‌ های متولی نسبت به اطلاع‌ رسانی عمومی در خصوص وظایف و اختیارات واگذارشده به استان‌ اقدام کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی تسری تمرکززدایی از استان‌ ها به شهرستان‌ ها را نیز یادآور شد و گفت: انتظار می‌ رود طی برگزاری جلسات تخصصی وظایف و اختیاراتی که در تمامی دستگاه‌ های اجرایی استان قابل‌ واگذاری به شهرستان‌ ها است نیز احصا شده و هرچه سریع‌ تر این اقدام در سطح استان نیز عملیاتی شود.

جهانگیری گفت: تفویض اختیارات به دستگاه‌ های اجرایی شهرستانی بدون شک می‌ تواند در کاهش هزینه‌ ها و افزایش بهره‌ وری نقش برجسته‌ ای داشته باشد، ازاین‌ رو این مهم باید در کم‌ ترین زمان ممکن و با دقت اجرایی شود.

وی در پایان جلسه این کارگروه با اشاره به اجرای دستورالعمل اجرایی نظام پذیرش و پیشنهادها در مجموعه استانداری، گفت: هرگونه اعمال امتیازهای خاص توسط این کمیته باید با دقت و بعد از بررسی‌ های دقیق با در نظر گرفتن مؤلفه‌ های تأثیرگذار در فرایند عمل افراد صورت گیرد چراکه فلسفه فعالیت کارشناسی داشتن ابتکار عمل در اقدامات پیش رو است و صرف اعلام نظر نمی‌ تواند مؤید امتیازهای خاص برای افراد باشد.