اهر خبر (اهر نیوز) – آرامگاه شیخ شهاب‌ الدین اهری مربوط به اوائل دوره صفوی است. این اثر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۱۱ با شمارهٔ ثبت ۱۷۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. این بقعه محل خانقاه و آرامگاه شیخ شهاب‌ الدین اهری است که دربرگیرنده ساختمان‌ های خود خانقاه، مسجد، ایوانی بلند، مناره‌ ها، و تعدادی غرفه است. این خانقاه از سال ۱۳۷۴ به موزه ادب و عرفان تبدیل شده‌ است که تنها موزهٔ عرفان در ایران است.

این بقعه در دوره صفویه به احتمال زیاد در روزگار شاه عباس اول بر مزار شیخ شهاب‌ الدین اهری ساخته شده‌ است اما آثاری از دوره‌های قبل (دوره ایلخانی) در آن وجود دارد. مسجد شیخ شهاب‌ الدین اهری در ضلع شرقی صحن این بقعه ساخته شده‌ است و دارای گچبری‌ ها و تزئینات نقاشی است. دور تا دور دیوار مسجد دستخط‌ هایی وجود دارد که بین آن‌ ها دستنوشته‌ هایی را ازشیخ بهایی، شاه عباس سوم و ابوالقاسم نباتی تشخیص داده‌ اند.

عکس: ناصر شاهی