به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، حسن یحیوی در گفتگو با خبرنگاران از آغاز آبگیری سد حاجیلار این شهرستان تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: این سد که هدیه بزرگی به مردم عزیز شهرستان ورزقان است، موجب سرعت یافتن توسعه منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه سد حاجیلار یک پروژه بزرگ است، گفت: اگر مشکل خاصی وجود نباشد، در عرض یک ماه آینده آبگیری سد حاجیلار آغاز خواهد شد.

فرماندار شهرستان ورزقان تصریح کرد: با بهره برادری از این سد، مردم ورزقان و خاروانا و روستاهای تابع دیگر مشکل آب نخواهند داشت.

حسن یحیوی در پایان ابراز داشت: آب سد حاجیلار در سه بخش صنعت، کشاورزی و آب شرب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.