به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، لیلی اکبرزاده اهری در آئین اجرای طرح توزیع یک وعده غذای گرم در روستا مهدها و مهدکودک های مناطق حاشیه نشین اهر که به صورت پایلوت در روستا مهد روستای گونجیگ برگزار شد، ضمن اعلام این خبر گفت: این طرح که هم‌ زمان با سایر شهرستان‌ های آذربایجان شرقی برگزار می‌ شود، در ۴۹ روستا مهد شهرتان اهر و ۲ مهدکودک مناطق حاشیه‌ نشین شهر اجرا می‌ شود.

وی افزود: در این طرح ۱۲۰ وعده غذای گرم بین ۸۲۰ کودک در روستا مهدها و مهدکودک‌ های مناطق حاشیه‌ ای شهرستان اهر توزیع خواهد شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر هدف از اجرای طرح توزیع یک وعده‌ غذای گرم در روستا مهدها و مهدکودک‌ های مناطق حاشیه‌ نشین را بهبود وضعیت جسمی کودکان عنوان کرد و گفت: در این طرح رشد جسمی و تقویت روحیه کودکان نیز دنبال می‌ شود.