به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، پیرو مصوبه جلسه روز چهاردهم مهر ماه ۱۳۹۷ کمیته نرخ گذاری آرد و نان، قیمت های جدید انواع نان در شهرستان اهر اعلام شد.

بنا به اعلام این کمیته قیمت لواش سنتی و دوار با آرد مصرفی ۱۵ درصد و وزن چانه ۱۴۵ گرم، ۱۸۰۰ ریال، بربری سنتی و دوار با آرد مصرفی ۱۸ درصد و وزن چانه ۵۰۰ گرم، ۷۵۰۰ ریال، بربری سنتی و ماشینی آزاد پز با آرد مصرفی ۱۸ درصد و وزن چانه ۵۴۰ گرم، ۱۰۰۰۰ ریال و نان لواش طرح اسکو آزاد پز با وزن چانه ۱۴۵ گرم، ۲۲۰۰ ریال اعلام شده است.

همچنین بر اساس این مصوبه سنگگ سنتی با آرد مصرفی ۱۵ درصد و وزن چانه ۳۸۰ گرم، ۱۰۰۰۰ ریال، نان روغنی با آرد مصرفی ۱۸ درصد و وزن چانه ۴۰۰ گرم، ۱۰۰۰۰ ریال و نان روغنی زنجبیلی با آرد مصرفی ۱۸ درصد و وزن چانه ۲۰۰ گرم، ۶۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

گفتنی است در کمیته نرخ گذاری آرد و نان شهرستان اهر مصوب شده است کلیه نانوایان ملزم به ارائه نان باکیفیت و رعایت قیمت های اعلامی با ضوابط تعیین شده هستند که در صورت عدم رعایت مطابق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.