به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، شهرام عبادی در گفتگو با خبرنگاران گفت: حوزه معاونت خدمات شهری برآن شده تا با بسیج تمامی امکانات و تجهیز ایستگاه های نمک پاشی در مناطق، نهایت سعی خود را برای استفاده نمک و ماسه با رعایت کمترین صدمه وارد به معابر و محیط زیست در بازگشایی معابر به عمل آورد.

وی با اشاره به اقدامات خوبی که در این زمینه از سوی حوزه معاونت خدمات شهری به وقوع پیوسته، افزود: در این راستا مخازن آماده نمک و ماسه در مناطق مختلف شهر نصب و آماده استفاده همشریان در مواقع یخبندان شده و این روند با فعالیت ماشین آلات و نیروهای خدماتی تکمیل تر خواهد شد.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهر همچنین از آماده سازی چندین دستگاه برف روب برای برف روبی معابر در عملیات زمستانه خبر داد و گفت: از شهروندان عزیز اهری درخواست داریم تا در روزهای برفی و یخبندان نهایت همکاری را با عوامل شهرداری به عمل آورند و در مواقع برف روبی محلات و کوچه ها و حتی مسیرهای اصلی، با پارک نکردن خودروها در کنار خیابان ها، کمک حال نیروهای خدماتی شهرداری باشند.