به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مرتضی آبدار در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در نشست کمیته تخصصی ثبت و حریم میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی با حضور فرهاد نظری، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی و اعضای کمیته با هدف بررسی آثار طبیعی کشور و ثبت پرونده های پیشنهادی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه پرونده ۶ اثر طبیعی استان مورد بررسی قرار گرفت و پس از تائید نهایی توسط کارشناسان، این ۶ اثر ارزشمند طبیعی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

وی افزود: ثبت این آثار طبیعی در راستای حفظ گونه های ارزشمند طبیعی، پس از تائید شورای ثبت استان پرونده ها به دفتر مدیر کل ارسال و در نشست کمیته تخصصی ثبت و حریم میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی بررسی شد و در نهایت ۶ پرونده پیشنهادی شامل درختان کنهسال استان ثبت و در فهرست آثار ملی قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ادامه داد: “درخت کهنسال روستای زگلیک” از توابع شهرستان اهر و ” درخت کهنسال روستای کرینگان” و “آبشار روستای گل آخور” از توابع شهرستان ورزقان، ” چشمه دو قلو روستای گنبد” از توابع شهرستان عجبشیر، “درخت کهنسال روستای کوته مهر” از توابع شهرستان بناب و “درخت کهنسال روستای کندلج” از توابع شهرستان مرند از آثار طبیعی استان در فهرست آثار طبیعی ثبت شده ملی قرار گرفتند.

آبدار تشریح کرد: ضمناً در این جلسه، پرونده طبیعی یخچال روستای کرویق از توابع شهرستان ورزقان در کمیته مطرح و نظر به اهمیت این اثر طبیعی، مقرر شد پرونده با اصلاحاتی در کمیته آتی ثبت آثار طبیعی مجدداً مطرح گردد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قرار گرفتن این آثار طبیعی در فهرست میراث ملی تأثیر بسزایی در معرفی این آثار به عنوان بخشی از جاذبه های گردشگری استان آذربایجان شرقی خواهد داشت.