به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بهبود جعفری در گفتگویی اعلام کرد: در سال ۹۷ بودجه شهرداری اهر چهل و پنج میلیارد تومان پیش بینی شده بود که متاسفانه بنا به اذعان و اعلام خود شهردار فقط قریب به۳۵ درصد آن تاکنون محقق شده است .

نماینده شورای شهرستان در شورای اسلامی استان گفت: این امر نشان می دهد شهردار نتوانسته است انگیزه و ساز وکارهای لازم برای حضور و مشارکت شهروندان و تعامل با آنها را در حوزه مدیریت شهری ایجاد نماید.

این مقام مسئول یاد آور شد: در سال گذشته قراربود با تدبیر و برنامه ریزی لازم نزدیک به چهل درصد درآمد شهرداری از ردیف اخذ عوارض محقق شود که عدم تحقق آن و میزان درآمد پایین شهرداری از این محل شهرداری را با بحران جدی مواجه کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر اهر در ادامه گفت: بودجه سال آتی شهرداری اهر همان بودجه با کمی تغییرات نسبت به سال گذشته بصورت کپی پیست تقدیم شورا شده است و درآمد حاصل از عوارض علیرغم ناتوانی در تحقق میزان پیش بینی شده مبلغ عمده درآمد ها را شامل می شود.

وی همچنین با اظهار تاسف از نحوه بودجه بندی تاکید کرد: چطور می توان بودجه ای را تصویب کرد که از همین الان شکست آن معلوم است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استانها افزود: ارائه برنامه های شهرداری در مدیریت شهر مهمی همچون اهر در قالب بودجه ای که توسط شهردار تقدیم می شود به معنی این میباشد که شهرداری با بررسی های دقیق، تحقق درآمد ها را پیش بینی کرده و اقدام به برنامه ریزی و بودجه نویسی کرده است.

جعفری افزود: تصویب بودجه توسط شورا به معنی حمایت از شهردار و اعتماد به مدیریت وی است که نباید این کار برای رفع تکلیف و به عنوان چند تکه کاغذ قلمداد شود و باید ارزش اجرائی داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر اهر در پایان گفت: با توجه به عدم تحقق بودجه سال قبل، نبود الویت بندی در آن و مشابهت آن به بودجه سال قبل اکثریت اعضای شورا ازروند فعلی ناراضی بوده و در جلسه آتی از ریاست شورای شهر اهر خواسته خواهد شد که بودجه را به جهت نبود برنامه مدون و کارشناسی شده جهت اصلاح مجدد به شهرداری عودت دهند.