به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، میرجلال الدین موسوی طی گفت و‌ گویی در واکنش به انتقادات اخیر برخی از اعضای شورا به عملکرد شهردار اهر گفت: وضعیت مالی شهرداری مطلوب و خوب نیست و بر اساس اخذ گزارشات مسمتر توسط شورا از شهردار، حاکی از ورشکستگی مالی این دستگاه است که بایستی منتقدان شورا برای اثبات حقانیت خود حق الجلسه نگیرند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ بسته حمایتی و پیشنهادی از سوی اعضای شورا توسط شهردار بی پاسخ نمانده است، اظهار داشت: در عجبم از کسانی که بدون ارائه هیچ پیشنهاد و راهکار حمایتی نسبت به بهبود وضعیت نامطلوب مالی و اقتصادی شهرداری، زبان به انتقاد تند و تیز می‌ گشایند و با فرافکنی های متعدد سعی در ایجاد اختلال بیشتر موقعیت فعلی شورا و شهرداری را دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر اهر افزود: در گیر و دار اجرای پشت سر هم احکام قضایی که توسط شاکیان خصوصی بر علیه شهرداری انجام می‌ گیرد، کدام یک از اعضای شورا به درب شاکی خصوصی مراجعه کرده تا اجرای حکم را به تاخیر بیاندازد؟ کار شورا در وضعیت فعلی شهرداری مگر جز این هاست؟

رئیس شورای اسلامی شهر اهر همچنین گفت: عده‌ ای با مغز و فکر اجاره‌ ای به سر مسئولیت آمده‌ اند و با گرفتن رای مردم اتاق فکرشان جای دیگر و حضور فیزیکی‌ شان در نهاد شوراست که البته گاهاً حضور فیزیکی هم تفننی و چند جلسه یک در میان می‌ شود.

میرجلال الدین موسوی در پایان با اشاره به اینکه معتقدم باید کم حرف زد و باید اقدام عملی داشت، خاطرنشان کرد: شورای شهر به‌ عنوان پشتیبان فکری شهرداری است و تئوریسن سیستم اجرایی شهری به شمار می‌ رود.