به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، نماینده شورای استان در هیئت حل اختلاف شوراهای آذربایجان شرقی با اعلام اینکه در جلسه اخیر شورای حل اختلاف استان، حسنعلی قهرمان فرد به دلیل تخلفات مکرر تذکر کتبی با اعلام عمومی دریافت کرده است، افزود: در جلسه ماه گذشته نیز علی نجفی و امیر نشاطی از اعضای شورای اسلامی شهر اهر تذکر گرفته بودند که از طریق امور شوراهای استانداری آذربایجان شرقی ابلاغ کرده ‌ایم.

وهاب وحیدی با تأکید بر اینکه حکم سلب عضویت حامد همتی و فاطمه پاشاپور مسقران از سوی هیئت حل اختلاف آذربایجان شرقی صادر شده است، تأکید کرد: با توجه به صدور حکم این عضو شورا، می‌توانند قبل از تأیید حکم از سوی هیئت مرکزی حل اختلاف کشور شکایات خود به‌منظور تجدیدنظر در حکم ارائه دهند و اگر دفاعیه‌ای داشته باشند قابل‌رسیدگی است.

وی با ابراز تأسف از تخلفات برخی از اعضای شورای شهر اهر، خاطرنشان کرد: توصیه می ‌کنم اعضای شوراهای اسلامی اعم از شهر و روستا از قوانین تبعیت کرده و در این راستا قدم بردارند.