به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صابر تقویمی در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان افزود: در سال تحصیلی آینده مسئولان امر باید در این ارتباط توجه جدی داشته باشند و نسبت به حل آن اقدام کنند.

وی همچنین با ابراز نارضایتی از از وضعیت نامناسب سرانه دانش آموزان این شهرستان یادآوری کرد: دولت براساس قانون موظف است در امر تامین سرانه دانش آموزان و بهبود رفاه و معیشت فرهنگیان اهتمام بیشتری داشته باشد.

فرماندار هریس با اشاره به کمبود امکانات و تجهیزات هنرستان فنی حرفه ای و نیاز این شهرستان به نیروی کار متخصص و کارگران ماهر و کارآزموده و جذب آسان این افراد در کارگاه ها و کارخانجات منطقه، خواستار توجه جدی آموزش و پرورش استان به این مقوله و ارائه آموزش های تخصصی و کاربردی به دانش آموزان دختر و پسر شد.

تقویمی، ایجاد فضای بانشاط و نگاه آینده محور و امیدبخش در مدارس را از اولویت های بخش آموزش دانست و ادامه داد: جوانان امیدوار به آینده روشن، موتور محرک تولید و اشتغال در جامعه بوده و تا زمانی که نیازهای مدارس بویژه فرهنگیان و معلمان تامین نشود، شادمانی حاصل نمی شود و این امر نیازمند ایجاد فضای مناسب در مدارس است.

وی هدایت خیران برای رفع نیازهای آموزشی و تجهیزات مدارس را زمینه ساز ایجاد فضای مناسب برای دانش آموزان و امکان ارتقا آموزش در مدارس اعلام کرد.