به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، با برگزاری انتخابات بین اعضای گروه های ثبت شده انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اهر، هیئت مدیره جدید این تشکل برای دو سال آینده انتخاب شدند.

این انتخابات با حضور آقای ممی پور و پیری زاده، کارشناسان فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر و آقای اسدزاده، عضو هئیت نظارت بر نمایش و نماینده فرمانداری، آقای جبارزاده، مسئول کانون بسیج هنرمندان اهر و  همچنین رجب پور، رئیس انجمن نمایش استان آذربایجان شرقی برگزار شد و بعد از شمارش آرای ماخوذه به ترتیب آقایان میثم صادقزاده با ۱۷ رأی، بهزاد هادی با ۱۱ رأی و اصغر محمد قلیزاده با ۱۰ رأی به عنوان هیئت مدیره جدید انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اهر انتخاب شدند.

گفتنی است آقای سعداله آریافر نیز در انتخابات به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

در این دوره از انتخابات انجمن هنرهای نمایش شهرستان اهر تعداد ۶ گروه نمایشی متشکل از ۳۰ رأی دهنده حضور داشتند.

برای عضویت در دور جدید هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اهر ۹ کاندیدا حضور داشتند که با انصراف ۲ نفر، رقابت بین ۷ نفر برگزار شد.

یادآور می شود به دلیل افزایش گروه های رسمی ثبت شده به ۶ گروه، هئیت مدیره جدید برای اولین بار با رای اعضای گروهای ثبت شده انتخاب شدند.

همچنین بعد از برگزاری انتخابات، اعضای منتخب طی جلسه داخلی، ترکیب هیات رییسه را انتخاب کردند که طی آن میثم صادقزاده به عنوان رییس انجمن، اصغر محمد قلیزاده به عنوان نایب رییس و بهزاد هادی به عنوان خزانه دار  این انجمن معرفی گردیدند.