به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، متن اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات شهرستان اهر به شرح زیر می باشد:

بدین وسیله به اطلاع اهالی محترم حوزه انتخابیه اهر و هریس می رساند، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی میان دوره ای دوره دهم مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه از تاریخ ۹۵/۱۲/۸ تا ۹۵/۱۲/۱۴ جمعاً به مدت هفت روز همه روزه به عمل خواهد آمد.

داوطلبان می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به این فرمانداری یا وزارت کشور مراجعه نمایند.

اصل شناسنامه عکسدار و اصل کارت ملی (سه نسخه تصویر تمامی صفحات آن دو).

عکس جدید ۳×۴ ده قطعه.

اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر.

ارائه اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

اصل و تصویر مدرک‌ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرک دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمت وظیفه عمومی.

به استناد ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

۱. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۲. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۳. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

۴. حد اقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن.

۵. نداشتن سو شهرت در حوزه انتخابیه.

۶. سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

۷. حداقل سن سی سال و حداکثر هفتاد و پنج سال.

تبصره ۱: داوطلبان اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند ۱ مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

تبصره ۲: هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می شود. در ضمن به استناد تبصره ۲ ماده ۹ قانون یاد شده هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه خود را نامزد نمایند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلا باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می گردند.

همچنین به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور چنانچه داوطلبی پس از ثبت نام به صورت کتبی انصراف خود را به این فرمانداری یا وزارت کشور اعلام نماید، دیگر عدول از انصراف پذیرفته نخواهد شد.

عابدی (فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اهر – هریس)