به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، محمد یاری، مدیرکل زندان های استان آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان اهر ضمن بازدید از پروژه جدید زندان این شهرستان به همراهی رئیس زندان با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

مدیرکل زندان های استان آذربایجان شرقی در این دیدار ضمن اشاره به شرایط خاص و سخت شغل زندانیانی که بخش مهمی از مقوله تأمین امنیت جامعه را شامل می شود و تشریح روند برنامه های اجرایی و مشکلات موجود زندان فعلی اهر از نظر فضای فیزیکی و چالشهای نگهداری زندانیان با وضع موجود، بر لزوم توجه دستگاه های اجرایی شهرستان د رخصوص رفع نواقصات پروژه زندان اهر تاکید کرد.

محمد یاری در ادامه ضمن اشاره به قدمت بالای ساختمان فعلی زندان اهر، ابراز نمود: این زندان در حال حاضر به علت پذیرش زندانی از هفت حوزه قضایی با ازدحام جمعیت کیفری و کمبود شدید فضای نگهداری و امکانات مواجه است و این مسائل بعلاوه قرارداشتن زندان در مرکز شهر و با توجه به مولفه های مدیریت بحران، نگرانی های جدی را درخصوص نگهداری زندانیان در این مکان بوجود آورده است.

وی افزود: بهره برداری و افتتاح زندان جدید و انتقال زندان فعلی یک ضرورت است که در این خصوص از فرماندار و دیگر ادارات در مورد رفع برخی نواقصات انتظار مساعدت داریم.

در پابان این دیدار زاهد محمودی، فرماندار شهرستان اهر ضمن تقدیر از برنامه های اصلاحی و تربیتی در حال اجرای زندان و توجه مجموعه اداره کل زندانها به مشکلات زندان این شهرستان در خصوص رفع مشکلات و تسریع در تکمیل این پروژه قول مساعدت و همکاری لازم را داد.