به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، زاهد محمودی در بازدید از اداره و درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان اهر، تجهیز درمانگاه تأمین اجتماعی را ضروری دانست، گفت: متاسفانه تجهیزات درمانی درمانگاه تامین اجتماعی اهر متناسب با تعداد بیمه شدگان این شهرستان نیست که در حال حاضر تجهیز و تأمین امکانات برای این درمانگاه بیش از هر چیزی اهمیت دارد.

وی با ابراز رضایت مندی از عملکرد و خدمات رسانی تأمین اجتماعی شهرستان اهر، افزود: ارائه خدمات به ۲۳ هزار بیمه شده اصلی و ۴ هزار بازنشسته و از کار افتاده نشانگر این است که با وجود کثرت ارباب رجوع، این سازمان خدمات ارزشمندی ارائه می دهند.

فرماندار اهر در پایان از پیگیری برای احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرستان اهر خبر داد و گفت: در کنار احداث خانه امید، احداث مجتمع خدماتی و رفاهی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی را نیز پیگیری می کنیم.