به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در چهارمین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبین انتخابات میان دوره‌ ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهر و هریس، ۳ نفر با مراجعه به ستاد انتخابات شهرستان اهر ثبت نام کردند که با احتساب ثبت نام های روز های گذشته، تعداد کل داوطلبین یه ۱۶ نفر رسید.

محمد اسلامی، مهدی حسینیان سراجه لو و سجاد رجبی نفراتی بودند که امروز (۱۱ اسفند ۱۳۹۵) ثبت نام خود را برای کاندیداتوری انتخابات میان دوره‌ ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهر و هریس تکمیل کردند.

بر اساس گزارش های قبلی،در روز های گذشته نیز علی اصغری، محمد روحی حاجی خواجه لو، جلال شادمان، بیت اله عبدالهی، علی عبدالهی، صولت عطالو، امیررضا غنی زاده حاجی خواجه لو، احمد محرم زاده، بشیر مطلبی، شهریار ممی خانی، ایرج میرزایی، حمید نام آوران و صولت همت جو جوبند برای کاندیداتوری انتخابات میاندوره‌ ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهر و هریس ثبت نام کرده بودند.

انتخابات میان‌ دوره‌ ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه هر و هریس همزمان با انتخابات ریاست‌ جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار می‌ شود.