به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، ولی اله دینی در گفتگو با خبرنگاران گفت: به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی برقراری هزینه انشعاب گاز جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همچنین آزادگان ، همسران و والدین شهدا ، اسراء و مفقودالاثرها وفق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گاز تا شش متر مکعب و مساجد از پرداخت هزینه انشعاب معاف می باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: به موجب این قانون حق انشعاب گاز این عزیزان برای یک واحد مسکونی تا حد کنتور  G4 (6مترمکعب) معاف و در مجتمع های مسکونی معادل حق انشعاب کنتور G4 از حق انشعاب کل مجتمع کسر می شود.

وی اظهار داشت: همچنین براساس بند «د» ماده ۳۹ قانون پنجم توسعه کشور و در جهت حمایت از قشر آسیب پذیر مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه اشتراک و برقراری انشعاب گاز برای یک نوبت معاف هستند.

مهندس دینی تصریح نمود: در همین راستا تا بهمن ماه امسال ۱۵۴۴ خانوار مددجو تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی در سطح استان بصورت رایگان اشتراک پذیری شده اند که از این مقدار ۱۰۸۷ خانوار متعلق به مدد جویان کمیته امداد و ۴۵۷ خانوار مربوط به بهزیستی می باشد.

وی تعداد اشتراک پذیری معاف از پرداخت هزینه اشتراک پذیری جانبازان را تا بهمن ماه امسال ۳۳ مورد عنوان کرد.