به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، اسامی نهایی داوطلبین انتخابات میاندوره‌ ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهر و هریس بر اساس حروف الفبا به شرح زیر می باشد:

? اسلامی، محمد
? اسلامی دیزآبادی، مهدی
? اعیانی، محمد ابراهیم
? افتخاری فر، مهدی
? اصغری، علی
? حسن پور، بهروز
? حسینیان سراجه لو، مهدی
? خاکپور سرند، حسین
? دعائی، بهروز
? رجبی، سجاد
? رحمان طلب بخشایشی، امیر
? رحمانی حاجی آقا، منوجهر
? روحانی مجد، جلیل
? روحی حاجی خواجه لو، محمد
? زاهدی فر، جهان
? سهرابی، میر سعید
? شادمان، جلال
? شکری، مصطفی
? شهبازیان، احد
? صیادی، علی رضا
? عادلی شهیر، عباس
? عبدالهی، بیت اله
? عبدالهی، علی
? عبداللهی بانویی، احسان
? عطالو، صولت
? علیاری هریس، مرتضی
? علی پور، عوض
? غنی زاده حاجی خواجه لو، امیررضا
? کاظم پور، ابراهیم
? کریم پور ریحانی، خلیل
? قهرمانی فرد، حسین
? قرداشخانی، علیرضا
? محرم زاده، احمد
? مددی، محمدعلی
? مرتضائی، مرتضی
? مستانه، یداله
? مطلبی، بشیر
? مظفری، اردشیر
? ممی خانی، شهریار
? میرزایی، ایرج
? نام آوران، حمید
? نظامی فرید، مهدی
? همت جو جوبند، صولت
? یحیایی، لیلی