به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، محمد اسدی در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به شرائط باغات جهت تغذیه بهینه و در راستای تولید بیشتر در واحد سطح، اجرای عملیات تغذیه باغات در ۲۳۰ هکتار از باغات شهرستان انجام پذیرفته است.

وی با بیان اینکه این عملیات با هدف بهینه کردن مصرف کود برای حصول به کشاورزی پایدار، تولید مستمر با حداکثر عملکرد کمی و کیفی، حفظ محیط زیست و کاهش هزین ه‌های تولید و حفاظت از منابع خاک و آب انجام گرفته است، افزود: برای نیل به این هدف کلاس‌های آموزشی و ترویجی تحت عنوان مصرف بهینه کود در باغات توسط مروجین پهنه و کارشناسان مدیریت در سطح روستاهای شهرستان به‌ صورت مستمر برگزار و ضمن اطلاع‌ رسانی و توزیع اطلاعیه ها و نشریه‌ های فنی مرتبط باغداران را به اجرای عملیات چالکود ترغیب نموده و جهت اجرای صحیح تغذیه و کوددهی، از مراحل اجرای طرح بازدید و باغداران را راهنمائی می‌ کنند.

اسدی در پایان از باغداران خواست برای تغذیه باغات خود بصورت چالکود بهتر است که براساس نتایج تجزیه خاک و برگ اقدام به کوددهی نموده و جهت اخذ اطلاعات بیشتر و راهنمائی‌های لازم به کارشناسان پهنه روستای حوزه عمل مستقر در مراکز جهادکشاورزی و یا مدیریت شهرستان مراجعه کنند.