به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در این مراسم ابتدا دکتر حسن فرهادی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در سخنانی تشکیل کانون های فرهنگی هنری را اقدام ارزشمند جهت فعالیت های دانشجویان ذکر کرد و خواستار مشارکت دانشجویان در این زمینه شد.

در ادامه مدیر فرهنگی واحد در سخنانی از تشکیل ۸ کانون فرهنگی و هنری در زمینه های مختلف خبر داد.

مرتضی شهبازیان گفت: هم اکنون ۴ کانون در زمینه های ادبی، هنری، اجتماعی فعالیت خود را با مشارکت و همراهی دانشجویان اغاز کرده اند و تلاش داریم با همراهی و تعامل بیشتر سایر کانون ها نیز فعالیت خود را اغاز کنند.

وی کانون های فرهنگی و هنری را نقطه اتصال و پیوند بین دانشگاه و دانشجو برشمرد و افزود: با راه اندازی این کانونها تلاش داریم استعدادهای بالقوه دانشجویان در حوزه فرهنگی، هنری و ادبی شکوفا شده و تولیدات فرهنگی انها با نظارت این حوزه برای دانشجویان ارائه گردد.

این مقام مسئول، دانشجو محوری و استفاده از ارا و نظرات دانشجویان را در برنامه ریزی امور فرهنگی مهم ارزیابی کرد و افزود: اماده هستیم از طرح های پیشنهادی دانشجویان در بخش فرهنگی، هنری و دینی حمایت کنیم.

در ادامه این مراسم برنامه های متنوع فرهنگی و هنری برای شرکت کنندگان ارائه شد.