اهر خبر – معصومه محسنی – بر اساس یکسری تفکرات غلط همین دو موضوع مهم مردم شهر را دو دسته کرده است؛ گروه اول طرفداران برگزاری مراسم عزاداری اباعبدلله (ع) و گروه دوم مخالفان برگزاری هرگونه مراسمات مذهبی!!

نهادینه شدن این تفکر “موافق و مخالف محرم و عزاداری” قطعا مردم را روبروی هم قرار داده و منجر به بروز هنجارشکنی می شود که این خود صدمات جبران ناپذیری بر پیکر سلامت و اعتقادات مردم شهر وارد خواهد کرد.

باید گفت افرادی که نگران سلامت شهر و مردم و خواهان ریشه کنی قطعی کرونا هستند لزوماََ مخالف امام حسین (ع) و محرم و عاشورا نیستند؛ همانطور که عاشقان و دلسوختگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برگزار کنندگان مراسمات مذهبی در ماه عزای حسینی دشمن سلامتی شهروندان نمی باشند.

شاید بتوان با طرح تدابیر هوشمندانه این دو گروه بظاهر مخالف را در کنار هم جمع کرد و با اتخاذ تصمیمات درست و منطقی در شهر عطوفت و دوستی و وحدت برقرار نمود.

در پایان می توان گفت که اگر برای برنامه ریزی بلند مدت کمی دیر شده باشد اما می توان با برگزاری جلسه مشترک دوستانه با پرچمداران سلامت و بهداشت شهر و متولیان برگزاری مراسم محرم و مداحان با تجربه شهر به این دو دستگی خاتمه داده و یک برنامه عاجل کوتاه مدت ریخت و به اطلاع عموم رساند تا خدای نکرده شاهد اتفاقات عجیب و غریب که سلامت و اعتقاد مردم را نشانه رفته، نباشیم.