به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، حسن حضرتی در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان خداآفرین با تاکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در وقع جرم و نا امن کردن منطقه برای سارقان، اظهار داشت: به صاحبان فروشگاهایی که مغازه های خودرا بلا صاحب رها کرده و اموال خود را مقابل مغازه دپو می کنند برای پیشگیری از وقوع جرم از این امر خوداری کنند.

در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب خداآفرین تاکید کرد:  با توجه به فراوانی بیشتر سرقت احشام و موتور آب درخداآفرین، اهالی محترم  شهرستان از رها کردن احشام و موتور آب خویش در کنار جاده ها و کنار رود ارس و یا رودخانه های فصلی خودداری کنند.
وی ادامه داد: همچنین ادارات برق و مخابرات با برقراری گشت شبانه با همکاری مراجع انتظامی، خداآفرین را برای سارقان  سیم و کابل ناامن کنند.