به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر به ارزش تقریبی ۱۴۰میلیون ریال کتاب به کتابخانه های عمومی و حوزه های علمیه و تعدای از کانونهای مساجد شهرستان اهدا گردید .

در راستای فرهنگ حسنه اهدا کتاب ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارزش چهارده میلیون تومان کتاب در موضوعات مختلف به کتابخانه های عمومی شیخ شهاب الدین و آیت الله نجفی اهری و کتابخانه عمومی هوراند و حوزه علمیه برادران و خواهران و تعدادی از کانونهای فعال مساجد شهرستان اهدا نمود .