به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی صفایی‌ فرد در گفت ‌و گویی اظهار داشت: ۲۳ هزار و ۸۶۴ نفر در نیمه اول امسال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان نزاع ۲۲ هزار و ۶۰۸ نفر بود، حدود ۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از کل مراجعان نزاع در طی این مدت ۶ هزارو ۳۸ نفر زن و ۱۷ هزار و ۸۲۶ نفر مرد بودندکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر کدام بترتیب حدود یک درصد کاهش و ۸ درصد افزایش را نشان می دهد.
صفایی فرد گفت: در شهریور ماه امسال نیز آمار مراجعان نزاع با ۱۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴ هزارو ۴۵۷ نفر رسیده است که از این تعداد ۳ هزارو ۲۸۱ نفر مرد و یکهزارو ۱۷۶ نفر زن بوده اند.
وی خاطرنشان کرد: کل مراجعان مدعی صدمات نزاع در سال ۹۸ به ادارات پزشکی قانونی استان برابر با ۳۶ هزار و ۶۵۶ نفر بود که از این تعداد ۲۶ هزار و ۷۰۹ نفر مرد و ۹ هزار و ۹۴۷ نفر زن بودند.

منبع: فارس