به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ضمن تأکید بر ساماندهی و واقعی سـازی سـهمیه نـانوایان در کمیته پایش آرد و نان، از پایش میزان پخت واحد های نانوایی بر اساس گاز مصرفی برای اولین بار به عنوان پایلوت کشوری در استان خبر داد.

حبیب امین زاده ضمن تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی و اصلاحی اظهار داشت: بررسی و پایش میزان پخت براساس شاخص یاد شده توسط شرکت مادر تخصصی ایران در سامانه های توزیع آرد در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه تـحقق عدالـت و مساوات در تـوزیع سهمیه آرد بین نانوایان و ارزیابی سهمیه تخصیص یافته دولتـی با جدیت در برنامه های پیش بینی شده کمیته مربوطه می باشد، افزود: اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای  تولید و تبدیل گندم به نان و  مصرف نان  و در راستای بند ۹ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی بر ضرورت تشکیل گروه پایش متشکل از اعضای کارگروه اعم از صمت، فرمانداری، غله و اتحادیه نانوایان در شهرستان ها به منظور اجرای طرح پایش تأکید کرد و گفت: تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان، اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی به منظور ارتقاء سطح بهداشتی مراکز تولید نان، استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان، حفظ ذخیره استراتژیک گندم و تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی از جمله برنامه های اصلاح الگوی مصرف نان کشور است.

منبع: فارس