به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علیرضا خاکپور در جلسه کشاورزی و امنیت غذایی شهرستان هریس گفت: اجرای این پروژه که برای اولین بار در روستاهای آغ علیلو، قیزقاپان، قره گونی و کویج انجام می شود، شامل استفاده از بذر اصلاح شده و جدید معرفی شده توسط مراکز تحقیقاتی، استفاده از ادوات خاک ورزی حفاظتی، کشت مکانیزه توسط خطی کارها و دستگاههای کشت مستقیم، استفاده از مقدار توصیه شده کودهای شیمیایی و رعایت عمق و تاریخ کشت و سایر توصیه های فنی است.

وی هدف از اجرای این طرح را انتقال جدیدترین یافته‌های محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به مزارع کشاورزان در شهرستان هریس بیان کرد و افزود:  با اجرای این طرح تولید در مزارع دیم شهرستان افزایش خواهد یافت.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان هریس در این جلسه  گفت: امسال افزون بر ۶۰ هکتار از اراضی مستعد آبی از زمین های زراعی کشاورزان شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافته است.

کاظم عباسی گفت: به منظور تامین امنیت غذائی، خودکفائی در تولید روغن و کاهش وابستگی، رعایت تناوب اصولی و در راستای مصرف بهینه آب، کشت دانه های روغنی از برنامه های اولویت دار شهرستان هریس است.

وی اعلام کرد: سال گذشته با وجود تلاش‌های انجام شده در شهرستان از ۹۵ هکتار سطح زیر کشت کلزا با توجه به خسارات وارد شده ناشی از عوامل قهری طبیعی مانند سرمازدگی ۱۶۰ تن محصول از ۷۰ هکتار از مزارع برداشت شد.
فرماندار هریس اظهار کرد: برای تولید محصولات کشاورزی باید با سرعت عمل بیشتر، دقت و نظارت کامل کارشناسان کشاورزی در زمینه تغذیه اصولی و به موقع، مبارزه با آفات و  امراض و آبیاری مناسب میزان تولید را در سطح افزایش دهیم تا شاهد تولید بیش از سه تن کلزا در هر هکتار باشیم.

منبع: ایرنا