به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، عباسعلی درستی در گفت و گویی با اشاره به مسمومیت تعدادی از اهالی روستاهای بخش آبش احمد گفت: علت احتمالی مسمومیت تعدادی از مردم استفاده از آب آلوده منبع مشترک بوده است.
درستی با بیان اینکه هم اکنون حال تمامی اهالی این روستا خوب است، افزود: ساکنان تمامی روستاهایی که مسموم شده بودند سرپایی درمان شده‌اند و هم اکنون مشکل خاصی وجود دارند.

وی با اشاره به اینکه ساکنان روستاهایی که مسموم شده بودند از آب منبع مشترک استفاده کرده‌اند، اظهار داشت: در سایر روستای همجوار که منبع آب آنها جدا بود، مسمومیتی گزارش نشده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: روز اول گزارش مسمومیت در این منطقه، کلرسنجی نشان داد که میزان کلر باقیمانده در منبع آب مطلوب نبوده و درصد کلر پایین است و بعد از آن و کلرزنی به حد کافی دیگر مورد جدیدی از مسمومیت گزارش نشد.

درستی، با تاکید بر اینکه اگر کلرسنجی به حدکافی باشد مشکلی هم پیش نمی‌آید، ادامه داد: هم اکنون کلرزنی انجام می‌شود و احتمال دارد اداره آب و فاضلاب روستایی هم در این مناطق در مقطع کوتاهی کلرزنی را در حد مطلوب انجام نداده باشد.

منبع: مهر