به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، اکبر فتحی در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی، با بیان این مطلب افزود: صنعت بیمه محصولات کشاورزی با چالش های متعددی مواجه است که پرداخت دیرهنگام غرامت یکی از مشکلات اساسی بیمه محصولات کشاورزی است.

وی تاکید کرد: بیمه محصولات کشاورزی تنها راه کاهش ریسک محصولات کشاورزی اعم از محصولات زراعی، باغی و دامی بوده و همه ما مکلف هستیم تا در قالب تشکل‌های کشاورزی در کنار کشاورزان بوده و این عزیزان را نسبت به بیمه محصولات کشاورزی تشویق کنیم.

وی اضافه کرد: صنعت بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای مترقی دنیا از جمله آمریکا، چین، مصر و سایر کشورهای اروپایی که در امر کشاورزی حرفی برای گفتن دارند، فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده و در حال حاضر به نقطه ایده آل و مطلوب رسیده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به ضرورت افزایش پوشش بیمه محصولات کشاورزی، اظهار کرد: بیمه محصولات کشاورزی باید در راستای حمایت از کشاورزان، کاهش خسارات وارده به محصولات زراعی، باغی، دامی و سرپا نگهداشتن صنعت بیمه محصولات کشاورزی افزایش یابد.

وی، گفت: مدیران جهادکشاورزی شهرستان و مراکز خدمات کشاورزی باید بیمه محصولات کشاورزی را همچون تامین کود، بذر، ادوات و ماشین آلات کشاورزی در امر زراعت، تغذیه و هرس باغات و تامین نهاده‌های دامی، جزو وظایف اصلی خود در اولویت قرار داده و کشاورزان را نسبت به بیمه محصولات مجاب کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح کشاورز کارت که با هماهنگی بانک کشاورزی و بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و کشاورزان اجرا می‌شود، اظهار کرد: حداقل ۴۰درصد گندم تولیدی در استان به صورت تضمینی خریداری می‌شود؛ در کشاورز کارت به ازای هر هکتار، مبلغ دو میلیون تومان وام ۱۲ درصدی با کمترین تشریفات اداری به کشاورزان پرداخت می‌شود.

فتحی اضافه کرد: باید تمهیداتی اعمال شود تا بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از پارامترهای خدماتی در امر تولید سهمی در کشاورز کارت داشته باشد.

وی در خصوص ترویج صنعت بیمه محصولات کشاورزی نیز، گفت: مدیران جهادکشاورزی، تشکل‌های کشاورزی، کارشناسان پهنه و مراکز خدمات کشاورزی هر کدام می‌توانند در ترویج صنعت بیمه در بین کشاورزان نقش به‌سزایی ایفا کنند.

وی در خاتمه تاکید کرد: هزینه در امر تبلیغات از جمله تبلیغ و ترویج بیمه محصولات کشاورزی، هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه جزو سرمایه گذاری‌های ثابت برای آینده بوده و هزینه در امر ترویج و تبلیغ بیمه محصولات کشاورزی و فرهنگ سازی عمومی این امر ضروری و اجتناب ناپذیر است.