به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی ربیعی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به مصوبات دولت گفت: در جلسه گذشته هیأت دولت به یک نگرانی اصحاب فرهنگ و رسانه پاسخ داده شد، اصحاب فرهنگ و رسانه دارای صندوق بیمه بیکاری شدند.
سخنگوی دولت ادامه داد: هنرمندانی که یک سال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند در صورت بیکاری حق بیمه دریافت خواهند کرد.
وی درباره جلسه روز گذشته جلسه ستاد اقتصادی سران قوا گفت: روز گذشته مقرر شد اعضای ستاد به طور منظم در طی ماه آینده جلسه داشته باشند.
ربیعی در همین راستا گفت: موضوع حمایت از اقشار ضعیف جامعه مورد بحث قرار گرفت، رئیس مجلس به طرح معیشتی دولت و مجلس اشاره کردند و این طرح را مفید دانستند.
سخنگوی دولت با اشاره به آمار اخیر بیماری کرونا گفت: آمارها نشان می دهد ۵۰ درصد آمار فوتی ها و ۴۰ درصد آمار بستری ها کاهش پیدا کرده است.

منبع: ایسنا