به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صابر تقویمی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گفت: برنامه های آموزشی و آگاه سازی جوانان و خانواده ها از آثار سوء مواد مخدر و استفاده از ظرفیت روحانیون و وعاظ برای دادن هشدارهای پیشگیرانه و آگاه سازی در مجامع مذهبی و مخاطبین جوان و نوجوان با تقویت باورهای دینی، بهترین راه برای پیشگیری جوانان از سوء استفاده مواد مخدر است و هر یک از مسئولان ادارات و نهادها باید در محدوده فعالیت خود به بحث آموزش و آگاه سازی بیشتر اهمیت دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از اعتیاد به اصل مهم آموزش مهارت های زندگی در کنار اقدامات سلبی باید توجه ویژه داشت.

وی دوستان ناباب را مهمترین عامل گرایش جوانان به اعتیاد دانست و گفت: نداشتن آگاهی و مهارت موجب شده تا جوانان به راحتی در دام این بلای خانمانسوز گرفتار شوند.

تقویمی خاطرنشان کرد: موادمخدر اصلی ترین چالش جامعه و بوجود آورنده خیلی از جرائم، جنایات، معضلات اجتماعی و اخلاقی است که متاسفانه برای جامعه هزینه های بسیار سنگین مادی و معنوی را تحمیل و بسیاری از خانواده ها را متلاشی کرده است.

وی با اشاره به عوارض و پیامدهای مصرف مواد محرک و روان گردان ها گفت: تبلیغات فریبنده ای که در خصوص مصرف این مواد می شود موجب گرایش برخی از خانم ها به مصرف شیشه و دیگر محرک ها شده و وابستگی و اعتیاد را به دنبال دارد.

تقویمی از کاشت برخی مواد مخدر در گلدان های خانگی خبرداد و در این زمینه هشدار داد.