به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مهندس فیروز طلوع حیات در گفتگو با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب افزود: شهرستان هریس از زمانهای قدیم یکی از مناطق مهم در امر تولید بسیاری از محصولات دامی در سطح استان و کشورمی باشد، ولی متاسفانه فاقد هرگونه مرکز جمع آوری شیر در این شهرستان است که بدین منظور جلسه ای با امام جمعه، شهردار و شورای شهر بخشایش، معاونین مدیریتهای صنایع کشاورزی و امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان و بنا به درخواست سرمایه گذار و مسئولین محلی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در محل شهرداری شهر بخشایش برگزار گردید.

وی گفت: در این جلسه به اتفاق جهت تاسیس یک واحد مرکز جمع آوری شیر در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال موافقت گردید و در فاز بعدی در مورد راه اندازی کارخانه فرآوری و بسته بندی محصولات لبنی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لازم به ذکر است شهرستان هریس با جمعیت دامی ۳۳۲ هزار و ۵۶۲ واحد دامی سالانه بیش از ۱۹ هزار و ۸۹۹ تن شیر خام تولید می نماید لیکن بدلیل نبود سیسم جمع آوری مناسب، فرآوری اکثر این محصول پر ارزش و اقتصادی ضایع گشته و زحمات دامداران تلاشگر از چرخه مصرف خارج می گردد.