به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در آیین معرفی این کارآفرینان گفت: از بین ۷۲ کارآفرین شرکت کننده در این دوره از جشنواره ۹ کارآفرین برتر در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات انتخاب و ۱۵ کارآفرین نیز شایسته تقدیر شدند.

حسین فتحی اظهار کرد: شرکت کنندگان کارآفرین در جشنواره برای ۲۶ هزار نفر در آذربایجان شرقی شغل ایجاد کرده اند.

وی گفت: کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه جامعه می‌باشد که با نوآوری و خلاقیت ایجاد می‌ شود.

وی افزود: راه درمان رکود اقتصادی کارآفرینی و عامل کلیدی توسعه اقتصادی حمایت از کارآفرینان است.

فتحی خاطرنشان کرد: اگر کارآفرینی و نوآوری نباشد صنعت دوره رشد خود را طی نخواهد کرد و توسعه نخواهد یافت.

وی همچنین اعلام کرد: هیئت داوران با شاخص های عمومی و تخصصی شامل فرآیند مدیریت، خلاقیت، نوآوری، میزان صادرات و اشتغال و میزان فروش کارآفرینان برتر را انتخاب کردند.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این آیین گفت: کارآفرینان عامل توسعه کشور هستند و ایجاد موج توسعه در صنعت و اقتصاد را برعهده دارند.

علی جهانگیری ادامه داد: سرمایه گذاری، حفظ سرمایه و قبول ریسک کار سختی است که کارآفرینان انجام می دهند و در واقع به نوعی عامل اشتغال و تولید در کشور هستند.

وی تاکید کرد: دولت پشتیبان و خدمتگزار کارآفرینان و اشتغال آفرینان بوده و این حمایت موجب نشاط و توسعه اقتصادی و رفاه مردم می‌شود.

جهانگیری ادامه داد: نقش بخش خصوصی در آذربایجان شرقی پررنگ است و در واقع گرداننده بخش صنعت، تولید و اقتصاد استان است.

بیش از چهار هزار واحد صنعتی در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند.

منبع: ایرنا