به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، ابوالقاسم سلطانی گفت: این طرح‌ها شامل ساختمان فرمانداری اهر، روشنایی بزرگراه خواجه – ورزقان، مدرسه ۶ کلاسه مسکن مهر عجب شیر و کتابخانه میانه است.

سلطانی، ادامه داد: ۲۵ میلیارد ریال برای بهره برداری از روشنایی بزرگراه خواجه – ورزقان و حدود ۱۲ میلیارد ریال برای احداث ساختمان فرمانداری اهر از محل سایر منابع استان هزینه شده است.

وی اظهار داشت: برای احداث کتابخانه میانه حدود ۲۰ میلیارد ریال و مدرسه ۶ کلاسه مسکن مهر عجب شیر ۲۵ میلیارد ریال از اعتبارات استانی و سایر منابع هزینه شده است.

منبع: مهر