به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مدیرعامل شرکت گاز استان در این مراسم گفت: با گازرسانی به ۶ روستای گوی درق ،قیزقاپان، آقاعلیلو ، استیار ، قلعه لر و تازه کند نهند ۲۷۷ خانواده روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

ولی اله دینی میزان اعتبار پیش بینی شده در این پژوژه رانزدیک به ۲۷ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: مدت زمان اجرای پروژه یکسال پیش بین شده است که سعی داریم قبل از شروع فصل سرما این پروژه به اتمام برسد.

وی با اشاره به اینکه برای این پروژه ۴۱ کیلومتر شبکه گذاری انجام خواهد گرفت اظهار داشت :در حال حاضر بیش از ۹۴ درصد خانوار روستایی شهرستان هریس از گاز طبیعی بهره مند هستند که با بهره برداری از شش روستای فوق میزان بهره مندی روستایی شهرستان هریس به ۹۸ درصد خواهد رسید.

مهندس دینی در خاتمه با بیان اینکه زیر ساخت انرژی گاز طبیعی در شهرستان هریس فراهم شده است گفت : یکی از مولفه های سرمایه گذاری گاز طبیعی است و این ساختار در شهرستان هریس آماده واگذاری به سرمایه گذاران است و نیروگاه شهرستان هریس و صنعتی بیلوردی  و ناحیه صنعتی زرنق  در دستور کار شرکت گاز استان قرار گرفته است.