به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، اولین پایه موبایل چندمنظوره با نام شادیار (جدید، ابتکاری، کاربردی) برای تدریس دروس کلیه مقاطع تحصیلی توسط جلیل محمدی معلم مبتکر اهری در پژوهشسرای خیام اهر طراحی و ساخته شد.
اکثر معلمانی که در برنامه شاد تدریس می کنند برای تهیه فیلم از ارائه درس و همچنین پخش زنده با مشکل نگه داری موبایل مواجه هستند یا جای مناسبی برای گذاشتن موبابل پیدا نمی کنند یا یکی از افراد خانواده را به خدمت می گیرند و اگر با یک دست موبایل را می گیرند و با دست دیگر خودکار یا کتاب را جابجا می کنند جهت تدریس مطالب، وضوح تصویر یا فیلم ضبط شده به درستی صورت نمی گیرد.
جلیل محمدی در پژوهشسرای خیام اهر این مشکل را برای معلمان حل کرده و با طراحی و ساخت یک پایه مناسب و کاربردی چندمنظوره برای نگهداری موبایل که دارای قابلیت های متنوعی از جمله: راحتی تنظیم ارتفاع موبایل و بکارگیری آن برای افراد چپ دست و راست دست، استفاده برای پخش زنده در تدریس بر روی کتاب، وایت برد و تخته سیاه، استفاده به عنوان پایه برای لایو زنده در سمینارها و کارگاه های آموزشی دارد.

همچنین برای کمک به تدریس عالی و بدون نقص همکاران گرامی در برنامه شاد این مرکز اقدامات تولید انبوه این وسیله کاربردی را شروع کرده است.
طراح این دستگاه، جلیل محمدی، مسئول خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و ثبت اختراع پژوهشسرای خیام اهر هستند که تاکنون دارای چندین عنوان ثبت اختراع در زمینه وسایل کمک آموزشی و ورزشی بوده است.