به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، محمدرضا بهمرام در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به آمار و نتایج خوب عکاسان انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی، خوشبختانه در این جشنواره معتبر بین المللی نیز شاهد درخشش جمعی از عکاسان اهری هستیم که بار دیگر در عرصه عکس و هنر افتخاری برای شهر اهر بودند.

وی افزود: با توجه به نتایج آثار داوری در ششمین دوره جشنواره بین المللی عکس سلامت روان، سهم عکاسان اهر پذیرش ۲۵ اثر شامل مهدی ایمانی با پذیرش ۶ اثر، سعید قاسمی با پذیرش ۵ اثر، محمدرضا بهمرام با پذیرش ۵ اثر، حدیث زرگریان اهری با پذیرش ۴ اثر، مصطفی قربان موحد با پذیرش ۲ اثر، زهرا جعفری با پذیرش ۲ اثر، فرهاد زرگریان اهری با پذیرش ۱ اثر است.

بهمرام در خصوص برگزاری جشنواره بین المللی عکس سلامت روان ۲۰۲۰ گفت: این جشنواره با هدف افزایش آگاهی در جامعه با استفاده از هنر عکاسان ایران و جهان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، با حمایت دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری کلوپ عکس فوکوس، نمایندگی فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی (فیاپ) در ایران و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود که آثار راه ‌یافته به این جشنواره، ضمن ثبت در آرشیوFIAP  به نام عکاس، برای دریافت القاب FIAP نیز محاسبه خواهند شد.