به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، روز شنبه (۲ اردیبهشت ۱۳۹۶)، انتخابات اعظای اتحادیه آرایشگران، خیاطان، گلدوزان و تریکوبافان زنانه شهرستان اهر در اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان برگزار گردید که طی آن خانم فاطمه احمدزاده توانستند با کسب اکثریت آرا برای چهارمین دوره متوالی به عنوان رئیس این اتحادیه انتخاب شوند.

این انتخابات در حضور نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، اماکن نیروی انتظامی و اتاق اصناف شهرستان اهر برگزار گردید.

انتخابات اتحادیه آرایشگران، خیاطان، گلدوزان و تریکوبافان زنانه شهرستان اهر، هر ۴ سال یک بار برگزار می شود که طی آن ۵ نفر به عنوان اعظای اصلی هیئت مدیره، ۱ نفر بازرس و ۱ نفر دیگر نیز خزانه دار انتخاب می شود.