به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در این کتاب مجموعه طنزها و یادداشت های ستون “بی ستون” که طی سال های ۸۴ تا ۸۶ در دوهفته نامه گویا منتشر شده بود، گرد آمده است.

بی ستون نخستین ستون طنز در نشریه گویا و اولین ستون طنز مستمر در تاریخ مطبوعات اهر است که طی سه سال نخست انتشار دو هفته نامه گویا دایر بود.

این ستون برای اغلب خوانندگان نخستین گویا خاطره انگیز است و با استقبال آن ها مواجه می شد.

گفتنی است؛ طنز از زمینه های فعال دو هفته نامه گویاست و ستون طنز متعددی در آن دایر بوده و هم اکنون دو صفحه از شانزده صفحه آن به طنز اختصاص دارد.

خبرنگار: هادی مهدی زاده