به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، جعفر سمساری در گفت و گویی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به درخواست به حق بازنشستگان جامه عمل پوشانده و متناسب سازی مرحله دوم را نیز اجرا کرد، افزود: احکام این عزیزان صادر و دریافت حقوق و مستمری اردیبهشت ماه، مشمول متناسب سازی و اعمال ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش سنواتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه با هم فکری و تأیید کانون‌های بازنشستگی در احکام صادره مقرر شده است که افزایش سنواتی بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب سازی اسفند ماه سال ۱۳۹۹ اعمال شود ادامه داد: جبران ۷۵ درصد عقب ماندگی مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری در محاسبه احکام جدید صورت گرفته است.

سمساری افزود: با توجه به انتظارات و مطالبات همه سطوح بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، مقرر شد است که بعد از اعمال ماده ۹۶ و اجرای متناسب سازی حقوق و افزایش مزایای جانبی، دریافتی هیچ مستمری بگیری کمتر از یک و نیم برابر مجموع پرداختی اسفند ماه سال ۹۹ نباشد.

وی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اقدامی تاریخی در سازمان تأمین اجتماعی بوده است که بر اساس آن حقوق حداقل بگیران نسبت به اسفند ماه ۹۸، بالغ بر دو و نیم برابر افزایش داشته، عدالت بیمه‌ای را اساس محاسبات و پرداخت‌ها دانست و گفت: مدت زمان پرداخت حق بیمه و میزان حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه منجر به بازنشستگی از مؤلفه‌های مؤثر در متناسب سازی بوده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان وصول مطالبات و پایداری منابع سازمان با رونق اشتغال را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: تأمین منابع مورد نیاز، لازمه ارتقای کمی و کیفی خدمات سازمان است.

منبع: خبرگزاری بازار