به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، احمد موقری در نشست بررسی مشکلات محدوده معدنی شرکت «آذرانیق» با اشاره به حساسیت دادگستری استان در خصوص نحوه بهره برداری از معادن در استان با هدف حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و برداشت های غیرمجاز و پیشگیری از آلودگی های محیط زیستی، بر حفظ و صیانت از جنگل های ارسباران تأکید کرد.
وی گفت: حاصل نابسمانی های شناخته شده معدن «انیق» به عنوان یک معدن قابل بهره برداری در جامعه، هجوم بهره برداران غیرمجاز، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و در نهایت ورود خسارت به بیت المال است و لازم است که تمهیدی برای آن اندیشیده شود.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد واگذاری معادن به بخش خصوصی از سوی دستگاه های متولی امر تسهیل شود  تا از هرگونه سوء استفاده افراد فرصت طلب پیشگیری شود.
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست ملزم شد تا با همکاری سازمان صمت در خصوص هر گونه تعرض ورود جدی داشته و ضمن جلوگیری از آن، عنداللزوم نسبت به تشکیل پرونده قضایی برای متعرضین اقدام نماید.