به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، عباسعلی کدخدایی با اشاره به اینکه هنوز احراز صلاحیت هیچ متقاضی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده گفت: در مهلت قانونی ۱۰ روز جمع بندی درباره متقاضیان انجام و احراز صلاحیت شده ها اعلام می شوند.

کدخدایی گفت: نه تنها من سایر اعضا نیز نمی دانیم چه تعداد افراد مورد تایید قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: نمی توان گفت صلاحیت چند نفر مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به چند جلسه در این هفته بعید می دانم زودتر از ۱۰ روز مهلت قانونی اسامی را اعلام و به وزارت کشور اعلام کنیم و ۵ روز دوم را نیز باید استفاده کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: اعضا به دقت پرونده ها و گزارشات را بررسی می کنند و هر پرونده ساعت ها وقت می گیرد تا به جمع بندی اولیه برسیم و در نهایت احراز ضلاحیت شده ها را اعلام کنیم.

منبع: ایرنا